Mødeforplejningsmodulet kan automatisk sende fakturaer til kunderne. Til offentlige myndigheder sendes typisk en OIOUBL-faktura og til private virksomheder en PDF-faktura.