Faktura flow

Det er flere måder at håndtere fakturering på.
Kontakt support@facilitynet.io for mere information.

Løsning 1:

FacilityNet sender faktura direkte til kunden

Denne løsning er let for kreditor at sætte op og billig i drift. Kreditor ikke skal fokusere på at sende fakturaer til kunderne – dette håndterer FacilityNet automatisk. Fakturaer sendes med kreditors bank- og betalingsinformationer og faktura indeholder alle ordreinformationer. Kreditor skal ikke tilpasse sit system, hvis en kunde ønsker at ændre data på fakturaen. Fakturaen afsendes så snart kantinen har bogført ordren, så kreditor opnår bedre likviditet.

Løsning 2:

FacilityNet opretter faktura i kreditors økonomistyringssystem

FacilityNet opretter automatisk fakturaen i kreditors økonomistyringssystem. Kreditor skal selv sørge for at sende fakturaen. Følgende økonomistyringssystemer understøttes: Microsoft Dynamics NAV (Inventio), E-conomic.

Løsning 3:

FacilityNet indlæser konteringsfil hos kreditor, som selv danner fakturaer

Konteringsfiler sendes til kreditor i CSV eller OIOUBL via FTP- eller e-mail-server. Kreditor danner selv fakturaer ud fra konteringsfiler. Løsningen er dyrere at vedligeholde og kræver kreditor selv kan danne fakturaer i forskellige formater ud fra kundernes ønske.

Løsning 4:

Kreditor henter faktura data via REST API og danner selv faktura

Kreditor henter ordredata via REST API og danner og sender selv fakturaer. Løsningen er meget fleksibel og kreditor har fuld kontrol over de data der hentes. Løsningen kræver at kreditor kan kode op mod API’en.

Kom hurtigt igang – Kontakt os