FacilityNet Enterprise. Til større virksomheder

FacilityNet er den ideelle løsning til større virksomheder, som ønsker at fjerne administrativt arbejde ved automatisering og forsimpling af medarbejdernes opgaver.

Bestillingsprocessen er hurtig og de ansatte sparer meget tid og kan fokusere på de værdiskabende aktiviteter. Da hele bestillingsprocessen fra ordreafgivelse til fakturering er digitaliseret, opnår alle medarbejdere store tidsmæssige besparelser lige fra bestiller, reception, kantinen og ikke mindst bogholderiet.

Løsningen er fleksibel og passer til alle større organisationer der stiller krav til:

 • at bestille på tværs af lokationer
 • at dele ressourcer mellem virksomheder og enheder
 • at sikre korrekt kontering og bogføring
 • automatisk fakturering
 • automatisk datavedligeholdelse
 • rettighedsstyring til ressourcer, kontonumre og prislister

En investering har typisk en ROI på 1-3 måneder, hvorefter virksomheden sparer mange penge hver eneste måned.

Sikkerhed. Overvågning. Tryghed.

Enterprise sikkerhed

I FacilityNet er der høj fokus på sikkerhed, både på datacenter, i organisationen og systemet. FacilityNet afvikles på et af verdens mest sikre datacentre, overvåges 24/7 og alle data opbevares krypteret. Virksomheden kan anvende FacilityNets moduler / værktøjer for at øge sikkerheden, bl.a. kan næves:

 • Single Sign-On (ADSF)
 • Active Directory (LDAP)
 • GDPR Data Management

For at læse mere om FacilityNets sikkerhed kan rekvireres detaljerede whitepapers, der beskriver arkitektur og sikkerheden i vores løsninger, bl.a. vores Outlook Add-In, Active Directory og Single Sign-On.

Læs mere

Skalering.

FacilityNet vokser
med virksomhedens vækst

FacilityNet er en Cloud løsning, der skalerer, som virksomheden udvikler sig. Der er ingen begrænsninger på antal brugere, ressourcer, bestillinger eller lokationer. Jo større virksomhed, jo større effektivitet og besparelser kan der opnås.

Virksomheden kan tilføje flere kontordomiciler, kantiner og kantineforpagtere på løsningen. Større virksomheder med flere kontordomiciler kan bestille og dele ressourcer på tværs af lokationer. I kontordomiciler med flere virksomheder kan fælles ressourcer (f.eks. lokaler) og kantineordning deles, mens private ressourcer kun bookes af virksomhedens egne medarbejdere.

Vi er klar til at hjælpe.

Høj driftssikkerhed
og professionel support

FacilityNets team har mange års erfaring med mødeplanlægningssystemer, support og drift af løsningen. FacilityNet tilbyder ubegrænset support til alle brugere, herunder bestillere, servicecenter, kantinen og bogholderiet. Brugere kan også finde hjælp i FacilityNets Hjælpecenter. FacilityNets team tilbyder:

 • Support med SLA
 • Hjælpecenter
 • Onboarding af nye kunder
 • Træning af medarbejdere
 • Drift og 24/7 overvågning af system og servers

 

Flere Active Directories.

Del ressourcer
med flere virksomheder og AD’er

I FacilityNet kan flere virksomheder deles om ressourcer uanset om virksomheder anvender forskellige kalendersystemer og Active Directory. Ressourcer der deles oprettes i skyen, men virksomhederne kan både booke via Outlook eller online.

GDRP Ready.

FacilityNet overholder GDRP

FacilityNet overholder GDPR lovgivningen og har en Databehandler aftale, som beskriver hvordan kundens data behandles. I FacilityNet er der yderligere lavet værktøjer, så virksomheden selv kan styre, hvor lang tid data opbevares.

Flere lokationer.

Bestil på tværs af lokationer

Opret alle virksomhedens lokationer i FacilityNet, så medarbejdere kan bestille på tværs af byer uanset hvor de befinder sig. For at begrænse adgangen til visse ressourcer kan der oprettes rettighedsstyring.

Administrative besparelser.

Automatisk fakturering

FacilityNet kan automatisk sende fakturaer til kunderne, enten PDF eller OIOUBL faktura. FacilityNet har også API integrationer til flere økonomissystemer, hvor fakturaer kan indlæses enkeltvis eller som samlefaktura opdelt på virksomhedens Kontonumre. FacilityNet har API integration til:

 • E-conomic
 • Det offentlige NemHandel register (OIOUBL)
 • Microsoft Dynamics Nav
 • Navision STAT
 • Snitflade integrationer mod SAP, Navision, Axapta, Microsoft Dynamics C5
Indoor Map.

Visualiser lokalebooking
og vejvisning

Visualisering af lokaler i virksomheder med flere lokationer og større bygninger gør det lettere at finde det rigtige lokale og finde vej. Bestilleren kan se en plantegning med alle lokaler og av-udstyr på hver sal i bygninger på tværs af lokationer. Yderligere giver Indoor Map mulighed for at vise vej til f.eks. gæster fra punkt A til B.

Differentierede priser.

Fleksibel prisopsætning
til forskellige kundegrupper

Styring af priser og prislister er vigtigt i større kontordomiciler, hvor kantineforpagter leverer til flere virksomheder og foreninger. I FacilityNet er det muligt for kantineforpagter at oprette flere prislister, hvilket sikrer at forskellige kundegrupper ser forskellige priser. Priserne kan reguleres procentvis, når årlige prisreguleringer gennemføres.

Kantineforpagter kan også sætte kontonumre på varer, så salget indlæses korrekt i økonomistyringssystem.

Optimer ressourceforbruget.

Statistik og ressourcebelægning

I større virksomheder kan der opnås store besparelser ved at kunne følge og optimere ressourceforbruget. FacilityNet har værktøjer til at vise ressourceforbruget. Det er f.eks. muligt at se, hvilke ressourcer der bookes mest, ressourcebelægning fordelt på lokationer.

Bliv mere effektiv.

Tilføj flere moduler
og øg effektiviteten

FacilityNet har flere moduler som alle giver store besparelser. Virksomheden kan tilkøbe:

 • Gæstestander
 • Lokaleskærme
 • Mødevisningsskærme
 • Selvbetjent EPOS kantine-terminal,
 • Takeaway

Alle moduler er integreret i FacilityNet, hvilket betyder, at brugere kan tilgå informationer èt sted. Modulerne tilføjes med få klik og fordelen er at informationer som f.eks. brugere, prislister og kontonumre automatisk slår igennem på tværs af modulerne. Oprettes en bruger via Active Directory, så er brugeren tilgængelig i både mødeplanlægningssystemet, gæstestander og på kantine-terminalen.

Ingen virksomheder er ens.

Tilpas bestillingsproces
og rettighedsstyring

Ingen virksomheder er ens og ønsker forskellige opsætning af både hvilke mødeinformationer der skal indtastes i forhold til servicecenter, kantine og fakturering. I FacilityNet kan I bestemme hvilke felter der er obligatoriske for bestiller at udfylde og I kan opsætte rettighedstyring, så bestiller kun har adgang til bestemte lokaler, kantiner og kontonumre.

Kom hurtigt igang – Kontakt os