Developer API

End point

Alle kald sendes til:

https://bestil-nu.net/rest/api/v1

Brugere

Brugere (også kaldet bestillere) er personer, der skal have adgang til at reservere ressourcer og foretage kantinekøb.

 

URL

https://bestil-nu.net/rest/api/v1/users

 

Opdater brugere

<script>

$.ajax({
  type: "PUT",
  url: "https://bestil-nu.net/rest/api/v1/users",
  dataType: "json",
  async: "false",
  contentType: "application/json; charset=utf-8",
  headers: {
  		"accept-version": "v1",
  		"cache-control": "no-cache",
  		"digest": "5552e52b-a921-1013-e8c3-e9c865e4df87"
  },
  data {
    
     "Type":"DELETE",
     "CompanyUid":"5638f4e9-fb5a-4c64-85c5-2adfaaa5dd48",
     "Users":[
     {
     	"InternalId":"PAS2",
     	"Firstname":"Peter",
     	"Lastname":"Andersen",
     	"PhoneLocal":{
      		"Value":"23232323",
      		"Overwrite":"false"
     	},
     	"PhoneMobile":{
      		"Value":"23232323",
      		"Overwrite":"false"
     	},
     	"Email":{
      		"Value":"info@facilitynet.io",
      		"Overwrite":"false"
     	},
     	"Username":{
      		"Value":"myUserName",
      		"Overwrite":"false"
     	},
     	"UsertypeId": "1",
     	"Active":"true",
     	"Department":{
      		"Reference":"DEPT\\ASI\\PKS",
      		"Name":"Departementet"
     	}
   	},
   	{
     	"InternalId":"PAS2",
     	"Firstname":"Peter",
     	"Lastname":"Andersen",
     	"PhoneLocal":{
      		"Value":"23232323",
      		"Overwrite":"false"
     	},
     	"PhoneMobile":{
      		"Value":"23232323",
      		"Overwrite":"false"
     	},
     	"Email":{
      		"Value":"info@facilitynet.io",
      		"Overwrite":"false"
     	},
     	"Username":{
      		"Value":"myUserName",
      		"Overwrite":"false"
     	},
     	"UsertypeId": "1",
     	"Active":"true",
     	"Department":{
      		"Reference":"DEPT\\ASI\\PKS",
      		"Name":"Departementet"
     	}
   	}
   
   ]
  },
  success: function(msg) {
    						
     alert( msg );
  },
  error: function (jqXHR, textStatus, errorThrown){
     
     alert('Fejlmeddelelse: '+textStatus );
  }
});

</script>

 

Hent brugere

Filtering

usertypeIds=1,2

 

<script>

$.ajax({
  type: "GET",
  url: https://bestil-nu.net/rest/api/v1/users",
  dataType: "json",
  async: "false",
  contentType: "application/json; charset=utf-8",
  headers: { 
  		"accept-version": "v1",
  		"cache-control": "no-cache",
  		"digest": "5552e52b-a921-1013-e8c3-e9c865e4df87"
  },
  success: function(msg) {
    						
     alert( msg );
  },
  error: function (jqXHR, textStatus, errorThrown){
     
     alert('Fejlmeddelelse: '+textStatus );
  }
});

</script>

 

Afdelinger

Afdelinger (f.eks. Økonomiafdelingen) anvendes til at tildele rettigheder samt til at filtrere bestillinger / køb på i rapporter.

URL

https://bestil-nu.net/rest/api/v1/departments

Opdater afdelinger

<script>

$.ajax({
  type: "PUT",
  url: "https://bestil-nu.net/rest/api/v1/departments",
  dataType: "json",
  async: "false",
  contentType: "application/json; charset=utf-8",
  headers: {
  		"accept-version": "v1",
  		"cache-control": "no-cache",
  		"digest": "5552e52b-a921-1013-e8c3-e9c865e4df87",
  },
  data {
    
     "Departments":[
     {
     	"Department":{
      		"Reference":"DEPT\\ASI\\PKS",
      		"Name":"Departementet"
     	}
   	},
   	{
     	"Department":{
      		"Reference":"DEPT\\ASI\\PKS",
      		"Name":"Departementet"
     	}
   	}
   
   ]
  },
  success: function(msg) {
    						
     alert( msg );
  },
  error: function (jqXHR, textStatus, errorThrown){
     
     alert('Fejlmeddelelse: '+textStatus );
  }
});

</script>

 

Hent afdelinger

<script>

$.ajax({
  type: "GET",
  url: https://bestil-nu.net/rest/api/v1/departments",
  dataType: "json",
  async: "false",
  contentType: "application/json; charset=utf-8",
  headers: {
  		"accept-version": "v1",
  		"cache-control": "no-cache",
  		"digest": "5552e52b-a921-1013-e8c3-e9c865e4df87"
  },
  success: function(msg) {
    						
     alert( msg );
  },
  error: function (jqXHR, textStatus, errorThrown){
     
     alert('Fejlmeddelelse: '+textStatus );
  }
});

</script>

 

Kom hurtigt igang – Kontakt os